Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

   

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN IN DE VLUCHTHEUVEL

 Iedere zondag om 10.00 uur wordt een bijeenkomst gehouden, meestal in de vorm van een kerkdienst.

Meestal is er op de eerste zondag van de maand een meespeelviering, voor iedereen,Iedere zondag om 10.00 uur wordt een bijeenkomst gehouden, meestal in de vorm van een kerkdienst.  maar speciaal voor kinderen. Een bijeenkomst met woord, lied en spel.

• Op de tweede zondag is er een dienst met uitleg, maar ook met vraag en antwoord en met interactie voor wie dat wil.

De derde zondag kan varieren: een kerkdienst maar het kan ook een lezing zijn.

• Op de laatste zondag vieren we de maaltijd van de Heer met brood en wijn. We doen dat   met z’n allen in de kring. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Tweemaandelijks verschijnt een kerkblad met mededelingen en aankondigingen van de kerkdiensten.

 

KERKDIENSTEN  mei - juni 2020

Volgens het jaarschema staan er diensten gepland die waarschijnlijk niet doorgaan in de kerk. We gaan proberen om video diensten samen te stellen met de dienstdoende predi-kanten. We zullen u per week informeren of er een video voor de zondag gereed staat. Vetgedrukte diensten staan gepland

Hier het voorlopige zondagen rooster:

Datum   Predikant Collecte*    
26-apr geannuleerd        
03-mei Meespeel/thuisviering Meespeelgroep Lilianafonds    
10-mei geen dienst   Project de Duif    
17-mei Video dienst ds. Martin de Jong Diaconie    
31-mei Video dienst Pinksteren ds. Greetje de Klerck Project    
07-jun Meespeel/thuisviering Meespeelgroep Diaconie    
14-jun geen dienst        
21-jun Video dienst? ds. Jan Martin Berghuis? KiA Colombia    
28-jun Video dienst ds. Margarietha Reinders Project    
           
           

* Omdat we u geen collectezakken life kunnen aanbieden vragen wij u om uw bijdragen voor kerk en diaconie over te maken op de rekening NL 62 INGB 0003 6063 34 met vermelding waarvoor het bedrag bestemd is. Uw giften zijn zeer welkom en heel hard nodig, zeker in deze tijden! Dank daarvoor!