Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

 

SENIOREN BIJEENKOMSTEN 2019

Op 2 juli kwamen 10 senioren van de VH bij Tineke samen.
Een programma uit de serie “Het Vermoeden” met oorlogsherinneringen van Carla Josephus Jitta werd
getoond en vele oorlogsherinneringen van de deelnemers kwamen naar boven.
De volgende keer zal over opgravingen gaan ‘’van Dalfsen naar Zwolle’’, in de serie Mijn Pelgrimspad met Annemiek Schrijver.
De volgende senioren bijeenkomst is op dinsdag 20 augustus om 10.00 uur weer bij Tineke Beukema.

 

Op 7 mei was de kamer bij Tineke weer vol met senioren van de VH. Er werd een interview in het Vermoeden van Annemiek Schrijver met met Alja Tollefsen getoond. In de nabespreking ging het over de thema’s van “ongerustheid” en “de illusie dat je grip hebt op je lot”. Aan de hand van het schema uit ‘Trouw’ daarover gepublliceerd:

De volgende senioren bijeenkomst is op dinsdag 2 juli weer bij Tineke Beukema.